Dr. Miro Cerar je redni profesor in prodekan na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. V letih 1990–1991 je sodeloval pri pisanju Temeljne ustavne listine RS, Ustave RS in volilne zakonodaje. V letih 1992–2014 je bil zunanji svetovalec za ustavna in druga pravna vprašanja pri Državnem zboru. V letu 2008 je kot Fulbrightov štipendist predaval primerjalno ustavno pravo na pravni fakulteti Golden Gate v San Franciscu in se postdoktorsko izpopolnjeval na pravni fakulteti v Berkeleyju. V letih 2009–2012 je bil podpredsednik in predsednik Sodnega sveta. V letih 2000–2021 je bil na letnih izborih portala IUS INFO 18-krat izbran med deset najvplivnejših slovenskih pravnikov. Bil je predsednik vlade (2014–2018) in zunanji minister Republike Slovenije (2018–2020). Sodeloval je na številnih domačih in mednarodnih srečanjih. Je avtor in soavtor več knjig ter številnih člankov v domačih in tujih znanstvenih in strokovnih revijah.

1. sekcija: Teoretična izhodišča

Iskanje optimalnega ravnovesja med človekovimi pravicami

O predavatelju
  • 1. sekcija: Teoretična izhodišča

    • Iskanje optimalnega ravnovesja med človekovimi pravicami

Želite zastaviti vprašanja predavatelju?